Esperanto Revolutionaries and Geeks by Guilherme Fians starts with a chapter entitled “In the Beginning Was the Word”.

The text reassesses the idea that “nobody speaks Esperanto any more”, outlines the particularities that set Esperanto apart from other languages, and unpacks language politics, digital media use and community-building among Esperanto speakers to understand how a language with almost no native speakers and a dispersed speech community can find stability and endurance.

Esperantaj revoluciuloj kaj gikoj de Guilherme Fians ekas per ĉapitro kun la titolo “En la komenco estis la vorto”.

La teksto rekonsideras la ideon, ke “neniu plu parolas Esperanton”, skizas la trajtojn, kiuj apartigas Esperanton de aliaj lingvoj, kaj elpakas lingvopolitikon, ciferecan komunikadon kaj komunumo-konstruadon inter esperantistoj por kompreni, kiel lingvo kun preskaŭ neniom da denaskaj parolantoj kaj disigita parolkomunumo povas trovi stabilecon kaj daŭremon.

We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept